Documentación para a aprobación inicial do proxecto de urbanización para a execución da plataforma da área de aparcamento do Concello de Rois ao abeiro do proxecto sectorial Aluminios Cortizo para ampliación e mellora das instalacións sitas en Extramundi.